Ancient Wisdom

Hoofdbestanddelen: Fossilized Copal, Dragons Blood, Palo Santo

Werking: Zuiverend, creëert een “Gewijde Sfeer”. Biedt een krachtige bescherming, helpt contact te maken met ons Hogere zelf zodat we kunnen putten uit onze Bron van oneindige Wijsheid (kracht uit vorige levens).

Share