Eenheid en Harmonie in het Gezin

Nieuwe geur: “Eenheid en harmonie in het gezin”. Gemaakt omdat er veel vraag was naar een geur die kan helpen om in onrustige gezinssituaties (o.a. samengestelde gezinnen, door scheidingen etcetera) respect, acceptatie, verwerking, rust en meer harmonie te bevorderen voor de leden in het gezin. O.a. met pine, dennennaald, magnolia, engelwortel en de samenstelling van engel Gabriël (voor verzachting en genezing, balans)